Välkommen till IDEA!

IDEA är en arbetsgivarorganisation inriktad på civilsamhället och ideell verksamhet. Vi kan den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Hos oss får du professionell, personlig och effektiv arbetsgivarservice!
2020-05-27

”Vi lyckades vässa vårt medlemserbjudande”

Ett banbrytande tillsvidareavtal, stärkt medlemsservice och nytt kursutbud med fokus på arbetsrätt och arbetsmiljö. När Veronica Johansson summerar verksamhetsåret 2019 är det resultatet och värdet för medlemmarna som räknas.

Läs mer

2020-05-26

Omställningsstödet måste ta hänsyn till civilsamhällets förutsättningar

IDEA har tillsammans med Famna, Forum, KFO och Giva Sverige skrivit ett gemensamt yttrande gällande promemorian ”Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset”. Coronapandemin drabbar civilsamhället hårt. Många organisationer vittnar om minskade intäkter och nya merkostnader, samtidigt som man upplever ett ökat behov av insatser och verksamheter. Eftersom flera svårigheter återstår …

Läs mer

2020-05-25

”Vi har haft ett öppet samtalsklimat”

Ann-Katrin Persson, Förbundsrektor på Sensus, ledamot i IDEA:s styrelse, om ett av många vinster med ett samgående. – Vi kommer också att få spetsigare kompetens på flera områden. Det är viktigt både för att våra medlemmar ska kunna vara bra arbetsgivare och för att vi tillsammans med facken ska kunna driva utvecklingen av arbetsmiljö och arbetsförutsättningar.

Läs mer

2020-05-24

Bakom kulisserna med teamet som formade stadgarna

Hur tar man i ett stadgearbete hänsyn till demokratiska principer, idéer om allas lika värde och att vara politiskt och religiöst obunden? Läs om teamet bakom stadgarna till den nya organisationen.

Läs mer

2020-05-23

Från KFO och IDEA till ny gemensam organisation

Två världar har mötts, med olika arbetssätt men med en gemensam vision om en ny arbetsgivarorganisation för engagerade arbetsgivare. Det har stötts och blötts och till slut landat i en inriktning som alla skriver under på.

Läs mer