Välkommen till IDEA!

IDEA är en arbetsgivarorganisation inriktad på civilsamhället och ideell verksamhet, den 1 januari 2021 blir vi FREMIA. Vi kan den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Hos oss får du professionell, personlig och effektiv arbetsgivarservice!
2020-11-12

Många frågor om årets lönerevision

För närvarande får vi väldigt många frågor om lönerevidering. En av de vanligaste frågorna är, kan jag som arbetsgivare fastställa en lönerevision för år 2020 med retroaktiv löneutbetalning även om inte vårt avtal är klart? Det korta svaret är nej.

Läs mer

2020-11-05

Märket är satt och förhandlingar inom IDEA:s avtalsområden pågår

Industrins parter slöt i helgen ett nytt avtal som innehåller löneökningar om 5,4% över 29 månader. Att märket är satt innebär att vi nu kan fortsätta de tidigare påbörjade avtalsförhandlingarna inom de avtalsområden som berör IDEA:s medlemmar.

Läs mer

2020-10-30

Läget i pågående avtalsförhandlingar

Den övervägande delen av IDEAs medlemmar är bundna av vårt Tjänstemannaavtal gentemot Unionen och Akademikerförbunden. Många medlemmar har nu hört av sig till oss i jouren med frågor om hur avtalsförhandlingarna går och vad som gäller avseende årets lönerevision. För närvarande avvaktar vi att industrins parter ska slutföra sina förhandlingar. Märket och avtalslängd kommer nämligen …

Läs mer

2020-10-26

Rådgivningsjouren ändrade öppettider 30 oktober

Fredag den 30 oktober har jouren öppet mellan kl.8.30-12.00. Vi önskar alla våra medlemmar en trevlig helg!

Läs mer

2020-10-23

Nysta: Civilsamhällets svar på hur vi bygger ett bättre Sverige

Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 sju stora paraplyorganisationer …

Läs mer