Välkommen till IDEA!

IDEA är en arbetsgivarorganisation inriktad på civilsamhället och ideell verksamhet. Vi kan den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Hos oss får du professionell, personlig och effektiv arbetsgivarservice!
2020-10-06

Arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete bidrar till att god och säker arbetsmiljö skapas. Det kan dessutom främja verksamhetens utveckling. Arbetsmiljö fortsättningskurs ger svar på frågor som; Hur startas ett praktiskt systematiskt arbetsmiljöarbete? Var börjar man, hur gör man och vad kan arbetet innehålla? Vad behöver vara på plats för att systematiken i arbetsmiljöarbetet ska fungera? Gemensam kurs IDEA/KFO. Höstens kurser genomförs på distans.

Läs mer

2020-10-01

Arbetsmiljöarbete, grundkurs

Den gemensamma resan mot Fremia har börjat. Redan nu kan vi erbjuda alla våra medlemmar att delta i kurser som genomförs både av IDEA och KFO. Höstens kurser genomförs på distans.

Läs mer

2020-09-29

Omstart för avtalsrörelsen 2020 efter Covid-19-uppehåll

Under våren sattes hela avtalsrörelsen på paus med anledning av virusutbrottet. Industrins parter enades om att prolongera avtalen till den 31 oktober. Många övriga branscher sattes därmed också på vänteläge med sina respektive kollektivavtalsförhandlingar. För IDEA innebar detta överenskommelser med våra motparter om prolongering av de avtal som löpte ut under våren. Kollektivavtal vars giltighetstid …

Läs mer

2020-09-22

Strax dags för årets lönestatistik

I slutet av september får alla IDEA:s medlemsorganisationer ett brev med uppmaning om att rapportera in sina medarbetares yrkes- och löneuppgifter. IDEA, precis som de flesta arbetsgivarorganisationer, gör årligen statistiska undersökningar om löner. Dessa undersökningar genomförs i allmänhet under hösten. Statistiken som sedan tas fram är utmärkt som referensverktyg, vilket inte minst visar sig genom …

Läs mer

2020-09-01

Nu bildar vi Fremia – Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation

Idag sa båda stämmorna JA. Vi går samman med Arbetsgivarföreningen KFO och bildar FREMIA, som blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer.

Läs mer