Välkommen till IDEA!

IDEA är en arbetsgivarorganisation inriktad på civilsamhället och ideell verksamhet. Vi kan den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Hos oss får du professionell, personlig och effektiv arbetsgivarservice!
2020-06-16

Öppettider under sommaren

Nu är det semestertider, från och med måndag den 6 juli till och med den 7 augusti har vi förändrade öppettider i jouren. IDEA önskar alla våra medlemmar en trevlig sommar med en uppmaning. Håll ut, håll avstånd och var rädda om varandra!

Läs mer

2020-07-09

Ett nytt samhällskontrakt

På DN Debatt presenterar vi idag en strategi om ett nytt samhällskontrakt tillsammans med Famna, Forum - Idéburna organisationer med social inriktning, Giva Sverige och Arbetsgivarföreningen KFO.

Läs mer

2020-07-08

Arbetsmiljö – grundkurs

Med en god arbetsmiljö förebyggs sjukskrivningar och risken för arbetsrelaterade olyckor. Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Regelverket om arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivaren systematiskt måste undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön utifrån de risker som finns inom verksamheten. Arbetsmiljöarbetet upplevs dock ofta som krångligt, bland annat på grund av kraven på dokumentation. Men …

Läs mer

2020-07-08

Arbetsmiljö – fördjupningskurs

En god arbetsmiljö tar hänsyn till såväl yttre som inre faktorer. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren arbeta med riskfaktorer som exempelvis buller, hot och våld. En god arbetsmiljö tar dock även hänsyn till inre faktorer som arbetsbelastning, stress och trivsel. Inom ramen för organisatorisk och social arbetsmiljön regleras hur arbetet styrs och …

Läs mer

2020-07-03

Från beslut till handling – nu tar vi nästa steg vid extrastämman 1/9

Vid den ordinarie stämman den 28 maj, fattade IDEA:s medlemmar ett första beslut om samgående mellan IDEA och KFO, i syfte att bilda den nya arbetsgivarorganisationen FREMIA. För att fullfölja processen i enlighet med stadgarna krävs en extra stämma med beslut som bekräftar samgåendet. IDEA:s extra förbundsstämma går av stapeln den 1 september, anmäl dig redan nu.

Läs mer

2020-06-22

Gemensam jour ger utökad tid för medlemsservice

Från och med tisdag 23 juni kommer IDEA och KFO att ha gemensam rådgivningsjour. Det innebär samtidigt att vi kan förlänga öppettiderna med en timma per dag.

Läs mer