IDEA ger dig tillgång till kompetensutveckling inom områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, styrelseutbildning och våra kollektivavtal. Under året genomför vi ett antal utbildningar som grundutbud och utöver dem kan du som medlem även beställa egna specialanpassade kurser för din verksamhet.

Vi ser till att det alltid finns tillgång till ett grundutbud, utöver detta styrs antal och innehåll av efterfrågan och vad som är på gång i verksamheten under den aktuella perioden. När en avtalsrörelse pågår blir det exempelvis färre ordinarie utbildningar till förmån för informationsträffar och kurser som rör kollektivavtalen.

Bokning och priser

IDEA håller utbildningar runt om i landet, men efterfrågan styr. Det ordinarie utbudet är därför oftast i Göteborg, Malmö eller Stockholm. Om önskemål finns och underlaget är tillräckligt stort, minst sju personer, kommer våra utbildare till andra platser.

Våra utbildningar är vanligtvis hel- eller halvdag. Som medlem i IDEA får du våra utbildningar till rabatterat pris. I priserna ingår kursmaterial, lunch och kaffe.

Prisexempel grundutbildning heldag

Medlem i IDEA 2 250 kr inklusive moms.
Inte medlem 3 375 kr inklusive moms.
Se respektive utbildning för exakta priser.

Boka en utbildning

Titta på sidan om våra utbildningar och se vilket innehåll som passar dig bäst. När du hittat en utbildning som du vill gå, anmäl dig via anmälningsformuläret. Bokning bör ske senast fyra veckor innan utbildningen startar om inget annat anges. Vill du veta mer om specialanpassade utbildningar titta på sidan om beställningskurser.

Bokningen är bindande

Att hålla utbildning innebär kostnader för bokning av lokaler och förtäring, förutom tid för den som utbildar. Bokningarna är därför bindande.

Uppgifter som vi behöver när du bokar

Namn på organisation
Organisationsnummer
Fakturaadress
Namn på kursdeltagare
E-post till kursdeltagare
Mobilnummer till kursdeltagare
Kostvariationer, allergier, annat
Funktionsvariationer

Välkommen att kontakta mig om du har frågor.

Inger Thunvik