IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer är en fristående arbetsgivarorganisation. Vi är specialister på arbetsrätt inriktad på civilsamhället och ideell verksamhet. Hos oss får du professionell, personlig och effektiv arbetsgivarservice!

Våra medlemmar är ett tvärsnitt av den ideella sektorn. Vi kan den ideella sektorns förutsättningar och villkor. IDEA är en slimmad och vältrimmad organisation utan stora overheadkostnader. Sammantaget innebär det att vi kan erbjuda civilsamhällets lägsta kostnader för arbetsgivarservice = mycket medlemsnytta för pengarna!

Kort om vad vi erbjuder

  • VD- och styrelseansvarsförsäkring
  • Rådgivning/service
  • Löpande information
  • Utbildningar
  • Förmåner och rabatter


Organisation

IDEA består av två delar:

IDEA – Förbundet för ideella organisationer
IDEA – Förbundet för ideella organisationer är en ideell förening.

IDEAs stadgar

IDEA – Arbetsgivarservice AB
IDEA Förbundet för ideella organisationer äger servicebolaget IDEA Arbetsgivarservice AB. Bolaget sköter rådgivning och arbetsgivareservice såsom löpande information kring bland annat lagar och avtal, håller utbildningar och bistår medlemmarna med råd och stöd vid förhandlingar.