Medlem i IDEA kan en organisation/juridisk person bli som bedriver verksamhet av ideell natur. Även aktiebolag och ekonomiska föreningar, som en ideell organisation har ett avgörande inflytande över, kan beviljas inträde.

Medlemskap i IDEA innebär inte att organisationen automatiskt blir bunden av ”branschens” kollektivavtal. Men vi har ett stort antal kollektivavtal framförhandlade för att passa våra medlemmars verksamheter när inkoppling på kollektivavtal önskas.

Alla medlemmar med anställda tjänstemän måste dock teckna försäkringarna:

TGL – Tjänstegruppliv.
Ett skattefritt engångsbelopp som betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. Tecknas via Collectum

TRR – Omställningsstöd.
Trygghetsrådet stöttar tjänstemän som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Medlemskap i IDEA ger 0,4 procent rabatt på omställningsstödet. För 2020 är det ingen kostnad för IDEAs medlemmar. Tecknas via Fora 

LÄS MER OM AVTALSFÖRSÄKRINGAR

Vad kostar ett medlemskap?

Årsavgiften till IDEA är uppdelad i två delar, medlemsavgift och serviceavgift. Både medlemsavgift och serviceavgift är preliminära summor som fastställs av medlemmarna på förbundsstämman.

  1. Medlemsavgift – inte momspliktig
    Medlemsavgiften är lika för alla medlemmar och beräknas 3 % av prisbasbeloppet (pbb).
    2020 är medlemsavgiften 1 419kr (pbb = 47 300kr)
  2. Serviceavgift – momspliktig
    Serviceavgiften beräknas i procent av föregående års lönesumma för anställda, exklusive sociala kostnader. Som lägst 1 800 kr även om man inte haft anställda.

Serviceavgiften för medlemmar beräknas på följande årslönesummor:
Upp till 720 000 kronor – Avgift 1 800 kronor/år, exklusive moms.
Mer än 720 000 kronor – Avgift 0,25 procent av medlemmens årslönesumma per år, exklusive moms.
Mer än 9 000 000 – På den del av årslönesumman som överstiger nio miljoner kronor är avgiften 0,15 procent, exklusive moms.

Minsta årsavgift är 3 219 kronor exklusive moms för medlemmar med en lönesumma upp till 720 000 kronor. Avdrags- och momsbestämmelser specificeras på fakturan.

RÄKNA UT DIN MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFT

Medlemsuppgift – MU (inrapportering av löneuppgift)
I början av varje nytt år begär vi in från alla medlemmar att rapportera in antal anställda och utbetald bruttolön från föregående år. Uppgifterna är sedan underlag till årets faktura för medlemskapet.

Viktigt!

Om medlem inte lämnar aktuella medlemsuppgifter så görs en uppräkning med 20 % av föregående års inrapporterade lönesumma, dock lägst med utgångspunkt från minimiavgiften och löneunderlaget 720 000 kr.

IDEAs VD- och styrelseansvarsförsäkring träder i kraft när ni blir medlemmar i IDEA. Notera att försäkringen upphör att gälla om ni som medlem inte betalar IDEAs medlemsfaktura i tid.
Förutsättningen för att ni ska få ut ert försäkringsbelopp är att ni formellt betraktas som IDEAs medlemmar och detta sker varje gång ni erlägger fakturabeloppet.

INTRÄDESANSÖKAN

Har du frågor om medlemskap kontakta:
Inger Thunvik
08-632 29 93