Försäkringsrådgivning

  • Har er organisation en försäkring som gäller?
  • Hur ser det ut i er organisation?
  • Betalar ni ett rimligt pris för er försäkring?

Detta är några frågor som du kan få hjälp med av Ulrika Jirlow, försäkringsförmedlare på Söderberg & Partners. Försäkringsrådgivningen är kostnadsfri för dig som är medlem i IDEA och förpliktigar inte till att du måste teckna någon försäkring. Ulrika hjälper till med att se vad ni har idag och gör jämförelser mellan olika försäkringsbolag.

Kontakta:
Ulrika Jirlow, försäkringsförmedlare
Direkt: 08-451 53 07
Mobil: 076-525 87 07
E-post: ulrika.jirlow@soderbergpartners.se

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45
Box 7785, 103 96 Stockholm

Volontärförsäkring

IDEA har ett avtal med Trygg-Hansa där du som medlem har möjlighet att teckna en mycket fördelaktig kollektiv olycksfallsförsäkring för volontärer i din organisation. Försäkringen gäller under tiden volontärerna utför uppdrag för organisationen.
De försäkringar som avses är i första hand sjuk- och sjukvårds-, olycksfalls-, barn- och rehabiliteringsförsäkringar samt sak-, ansvars- och andra företagsförsäkringar.

Trygg-Hansa sköter all administration, service och vidareutveckling av försäkringarna.
För frågor ringer du till Trygg-Hansas kundservice:
Tel.+46 771 111 690, vardagar kl 8.00 – 17.00.
Ange att du är medlem i IDEA.

Här nedan kan du ladda ner ansökan och en kortare beskrivning av försäkringen.

VOLONTÄRFÖRSÄKRING