Vi på IDEA arbetar med att skapa goda förutsättningar för din organisation att verka på marknaden. Genom ditt medlemskap i IDEA får du tillgång till ett antal inköpsavtal som sänker dina vardagskostnader.

IDEA Rabatt

Som medlem i IDEA får du tillgång till inköpsportalen, IDEA Rabatt, där du finner förmånliga ramavtal på tjänster och produkter. Inköpsavtalen uppdateras löpande, både när det gäller tjänster och omfattning.

Bemannad kundtjänst finns till din hjälp när du har frågor, behöver hjälp att komma igång eller om du får problem med en leverantör.

Juridisk hjälp

IDEA har ingått samarbetsavtal med Reuterman Advokatbyrå. Som medlem i IDEA har er organisation möjlighet till rabatterad juridisk rådgivning. Reuterman är en affärsjuridisk advokatbyrå med ett särskilt fokus på rådgivning till idéburna verksamheter och civilsamhället.

När ni behöver juridisk rådgivning kontaktar ni Amir Daneshpip via telefon eller e-post och hänvisar till IDEAs samarbetsavtal med Reuterman.

Reuterman Advokatbyrå
Kontaktperson
Amir Daneshpip
amir.daneshpip@reuterman.se
070-371 84 58

FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR