Som medlem i IDEA står du aldrig ensam. Vi hjälper dig i alla steg du tar i din roll som arbetsgivare. Vi ger dig löpande information om alla viktiga förändringar i lagar och avtal eller annat som berör dig och dina anställda.

Hos oss får du råd och svar på frågor om bland annat anställningsformer, arbetstider, löner, försäkringar, arbetsmiljö etc. Vid eventuella tvister med anställda eller motparter företräder vi din organisation. Du får också tillgång till utbildningar om exempelvis styrelsearbete, arbetsrätt och arbetsmiljö eller om du önskar en specialanpassad utbildning för bara er verksamhet.

Genom IDEA får du tillgång till kollektivavtal anpassade för olika delar inom civilsamhället. 

Du får också ett bra försäkringsskydd genom vår styrelseansvarsförsäkring, samt ett stort urval av övriga förmåner och rabatter.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring från AIG Europe Limited  i samarbete med Söderberg & Partners.

Rådgivning/service

Tillgång till rådgivare som är insatt i de frågor och problem som du brottas med i din verksamhet, rätt kompetens för råd och stöd vid förhandlingar.

IDEA ger dig löpande information om lagar, avtal och andra beslut som kan påverka din verksamhet.

Utbildningar

Styrelseutbildning, kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö etc. Du kan även specialanpassa en kurs för din verksamhet.

Förmåner och rabatter

När du blir medlem i IDEA får du tillgång till riktigt bra medlemsförmåner i form av inköpsavtal som sänker dina vardagskostnader.

MER OM MEDLEMSKAPET OCH VAD DET KOSTAR

INTRÄDESANSÖKAN