Hur ser dina behov ut? Kan du lite av varje men behöver slipa på vissa delar. Är ni många i er organisation och tycker att det mest effektiva vore att gå en gemensam utbildning förlagd hos er. Är behoven så specifika att ingen av utbildningarna i grundutbudet riktigt passar in?

Oavsett hur dina förutsättningar eller behov ser ut, finns det alltid en möjlighet att utforma en specialanpassat utbildning för dig och din verksamhet.

En beställningskurs innehåller det du beställer. Det kan givetvis vara en renodlad arbetsrätt-, arbetsmiljö- eller styrelseutbildning, precis som grundutbudet, ni kanske bara vill genomföra den lokalt med er personal.

Smörgåsbordet kan också vara en modell för utbildningar. Ni väljer ut de delar som ni själva behöver mest. Berätta för oss om era önskemål och vi utformar en utbildning som passar er som hand i handske.

Beskriv era förutsättningar, behov och önskemål för oss, utifrån dessa kan vi sedan utforma förslag på innehåll som ni har mest nytta av. Den ena kursen är inte den andra lik. Vi anpassar kursens längd och innehåll efter din organisation.

Hör av dig till mig för en första avstämning kring önskemål och behov. Behöver du diskutera, bakgrund, förutsättningar och innehåll med någon av våra rådgivare/utbildare, ser jag till att du blir kontaktad av rätt person.

Välkommen!

Inger Thunvik
inger.thunvik@ideella.se