Här nedan finner du rapporterna för IDEAs lönestatistik.

Varje höst samlar vi in löneuppgifter med hjälp av våra medlemsorganisationer. Löneuppgifterna avser alltid september månad. Insamling och bearbetning av statistiken sker i samarbete med Aon Hewitt.

SSYK 2012

För att få beskrivning av befattningarna i tabellerna klicka in SCBs sökfunktion för yrke,. Skriv in yrkeskoden så syns beskrivning av befattningen, man kan även välja att söka på yrkesbenämning.

» Sökfunktion för yrke – SSYK2012


» Lönestatistik 2018 (pdf)

» IDEA Lönestatistik 2018 3 siffrig nivå (pdf)

 

Extern länk:

Information om Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012 (SCBs webbplats)