Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (1998:209) gäller alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett anställningsform.

Förutsättningar för rätt till ledighet

Rätt till ledighet vid nära anhörigs sjukdom eller bortgång kan också finnas i kollektivavtal, vanligtvis under bestämmelser om permission. Kontrollera vad som gäller i ditt kollektivavtal. Ledighet för trängande familjeskäl är utan lön om det inte finns några betalningsregler i kollektivavtalet. Försäkringskassan betalar inte heller någon ersättning.

Lagen anger att rätt till ledighet föreligger i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig i ett akut skede. Att under en längre period vårda en sjuk familjemedlem ger inte rätt till ledighet enligt denna lag.

Ledighetens längd

Rätten till ledighet gäller från och med första anställningsdagen. Någon anmälningsskyldighet i förväg finns inte, men arbetsgivaren bör underrättas så snart som möjligt om arbetstagarens behov av ledighet och hur länge hon eller han avser att vara borta.

Rätten upphör när den akuta situationen är över. En bedömning av nödvändigheten av närvaron och omfattningen av frånvaron får göras i varje enskilt fall.

Lön och semesterintjänande under ledigheten

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön eller förmåner under ledigheten.

Ledighet av trängande familjeskäl är inte semesterlönegrundande frånvaro. Vissa kollektivavtal reglerar rätt till ledighet med lön i denna typ av situation (permission). Utges lön är ledigheten semesterlönegrundande.