Här hittar du information och saker att tänka på när en utländsk medborgare ska anställas i en svensk organisation.

1. Inskrivning och tillstånd i det nya landet

Behövs visum, uppehållstillstånd, arbetstillstånd för den som kommer och för dennes familj? För mer information kontakta Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

2. Skattskyldighet

Viktiga frågor att undersöka är, var arbetstagaren ska betala skatt, vad händer om arbetstagaren beskattas i två länder, var har arbetstagaren sin socialförsäkring och när upphör skyddet? Vad händer med pensionen? För svar på dessa frågor kontakta Skatteverket, revisionsföretag och Försäkringskassan innan ni skriver anställningsavtal.

3. Tillämpliga regler och villkor

Enligt Rom I-förordningen blir svensk lag som huvudregel tillämpligt då arbetet utförs i Sverige. Om det svenska bolaget är bundet av kollektivavtal kommer detta att omfatta även den utländska medborgaren på samma sätt som för övriga anställda. Detta innebär som huvudregel även de kollektivavtalade försäkringarna. För mer information kontakta våra försäkringsexperter.

4. Avgörande av uppkomna tvister

Frågan om var en, under utsändningen uppkommen, tvist ska avgöras regleras bland annat i Bryssel 1 Förordningen. En arbetsgivare får väcka talan endast i det land inom EU/EES där arbetstagaren har sin hemvist. En arbetstagare kan i detta fall huvudsakligen väcka talan vid domstolar på den ort som arbetstagaren vanligtvis utför eller senast utförde arbete, det vill säga i Sverige. Företaget och den anställde kan komma överens om var en uppkommen tvist ska lösas, i en så kallad prorogationsklausul. En sådan klausul är egentligen bara giltig om den träffas efter tvistens uppkomst, men kan även i annat fall bli giltig om inte någon av parterna i avtalet kommer med invändningar mot den.

5. Anställningsavtal

Vi rekommenderar att IDEAs sedvanliga mallar för anställningsavtal används. Det kan vara nödvändigt att komplettera anställningsavtalet med ett antal punkter bland annat med avseende på ovanstående text med en bilaga till anställningsavtalet.