Kris men även lösningar, stöd och fortsatt verksamhet

Covid-19 påverkar oss alla, från individ- till samhällsnivå. Tobias Nilsson förbundsdirektör IDEA, Mattias Blomberg förhandlingschef och Veronica Johansson, rådgivare och förhandlare på IDEA, berättar om avtalsrörelsen, korttidsarbete, stödpaket och processen att skapa ny arbetsgivarorganisation.

Följ IDEA på vår webbplats, vi uppdaterar löpande med ny information.