Avtal om korttidsarbete träffat med Kommunal

IDEA har träffat central överenskommelse med Kommunal om korttidsarbete. Den centrala överenskommelsen gäller samtliga kollektivavtal som IDEA och Kommunal tecknar, vilka är följande.

  • Avtalet för arbetare
  • Avtal för ridinstruktörer/lärare, hästskötare, o övrig personal hos ridhusföretag
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • Skolavtalet

Den centralt tecknade överenskommelsen krävs för att lokala parter ska kunna träffa lokala överenskommelser om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Frågor och svar om korttidsarbete →

Central överenskommelse, protokoll →