Korttidsarbete – för arbetsgivare utan kollektivavtal

För arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal gäller att skriftligt avtal om korttidsarbete måste träffas med minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten. Avtalet ska ange vilka anställda som omfattas och vilken procentnivå som arbetstiden ska reduceras med. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats måste vara densamma för samtliga arbetstagare som omfattas av åtgärden.

Ett avtal om korttidsarbete för icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare kan först ingås från och med den 7 april 2020, men kan gälla retroaktivt.

Tillväxtverket har publicerat en avtalsmall som sedermera kommer kunna fyllas i digitalt.