Avtalsrörelsen skjuts upp

Industriavtalet prolongeras till 31 oktober

Avtalsrörelsen inom industrin skjuts på framtiden. De opartiska medlarna har lagt fram ett förslag, på grund av coronapandemins effekter, om att avtalen prolongeras till den 31 oktober vilket både arbetsgivar- och arbetstagarparter har accepterat.

Vad innebär det att industriavtalet prolongeras?

Det innebär att industriavtalets villkor och löner löper vidare efter den 31 mars till och med den 31 oktober, och att lönerna inte höjs under perioden.

Hur påverkas IDEAs avtalsrörelse?

Det är industriavtalet som sätter det så kallade märket, lönenormeringen, för hela arbetsmarknaden. Det innebär att IDEAs avtalsrörelse kommer att påverkas och kommer inte att kunna slutföras innan industrin har förhandlat klart.

Hur ska jag som arbetsgivare göra med lönehöjningar?

De kollektivavtal som IDEA tecknar och som löper ut 31 mars eller senare kommer med all sannolikhet att prolongeras. Kontakter med de fackliga organisationerna kommer att tas så snart som möjligt.

Som arbetsgivare ska du alltså inte genomföra något lönerevisionsarbete förrän ditt kollektivavtal är klart.