Bild:

Avtal om korttidspermittering träffat med HRF

IDEA har under eftermiddagen träffat centralt kollektivavtal om korttidspermittering med Hotell- och restaurangfacket (HRF). Under veckan har många medlemmar hört av sig till oss och påtalat ett stort behov av att kunna anpassa verksamheten till rådande situation.

Med det träffade avtalet som grund kan arbetsgivaren reducera sina kostnader och arbetstagarna behåller sina jobb samtidigt som det är lättare att återgå till vanlig verksamhet när läget väl vänder.

Läs mer om korttidspermittering under kollektivavtal för Café-, restaurang- och hotellverksamhet.