Glöm inte att rapportera in medlemsuppgiften, MU2020!

Varje nytt år begär vi in medlemsuppgifter från alla medlemmar. Varje medlem får information per e-post om hur inrapporteringen går till. Den insamlade uppgiften används som underlag till årsavgiften för medlemskapet. Sista datum för rapportering är den 29 februari. Vi rekommnenderar att ni använder annan webbläsare än Internet explorer.

Om din organisation inte har haft några förändringar förra året så behöver vi ända få in svar från er.

Logga in med dina användaruppgifter och välj sedan ”Konto” där finner du mer information.

Frågor och support

Vid frågor om insamlingen och inlogg kontakta i första hand per mejl: mu@ideella.se.
Telefon: 08-632 29 92
Underlättar om ni anger ert organisationsnummer vid kontakt, tack

Viktigt!
Om medlemsorganisation inte lämnar aktuella medlemsuppgifter så görs en uppräkning med 20 % av föregående års inrapporterade lönesumma, dock lägst med utgångspunkt från minimiavgiften och löneunderlaget 720 000 kr. Vänligen notera att VD- och styrelseansvarsförsäkringen som ingår i medlemsavgiften upphör om medlemsavgiften inte betalas in.

»Läs mer om avgiften för medlemskapet