I mars inleds avtalsrörelsen för IDEA

Under avtalsrörelsen 2020 kommer merparten av IDEAs riksavtal att omförhandlas. För IDEA inleds avtalsrörelsen i mars och kommer att pågå under resten av året.

Följ avtalsrörelsen

Avtal20 samlar vi information och publicerar nyheter under pågående förhandlingar.

Omvärlden påverkar IDEAs avtalsrörelse

Sedan 1997 har det funnits en ordning på arbetsmarknaden om att den konkurrensutsatta industrin sätter det kostnadsmärke som utgör den norm inom vilken övriga parter på arbetsmarknaden ska hålla sig till i sina respektive avtalsförhandlingar.

Industrins parter har inlett sina förhandlingar och har som mål att förhandlingarna ska vara slutförda senast sista mars.

Facken inom industrins avtalskrav

Facken inom industrin, (IF Metall, Unionen, Sveriges ingenjörer, GS, Livs) kräver bland annat följande:

  • Löneökningar på 3,0 procent. För IF Metall, GS, Livs skapas ett utrymme genom att varje individ bidrar med 3,0 procent, dock lägst 783 kronor/månad. Denna låglönesatsning innebär att individer som tjänar under 26 100 bidrar med 783 kr.
  • Fortsatta avsättningar till deltidspension/arbetstidsförkortning
  • Åtgärder för minskade arbetsskador samt förbättrad rehabilitering

Arbetsgivarna inom industrin kräver

  • Stärkt konkurrenskraft
  • Avtal med långsiktighet och stabilitet
  • Nej till förkortning av arbetstid
  • Löneavtal utan individgarantier

Kommunal bryter sig ur samordningen inom LO

LO stödjer inte Kommunals särskilda lönesatsning för yrkesutbildade inom välfärden. Kommunal yrkar på att ett särskilt utrymme om 0,5 procent skapas utöver lönekraven på 3 procent, och som lokalt fördelas till yrkesutbildade grupper inom vård, skola och omsorg.

IDEAs kollektivavtalsförhandlingar

För IDEA är det av största vikt att kollektivavtalen är anpassade till de ideella och idéburna organisationers förutsättningar och behov och där individens och verksamhetens utveckling står i centrum.

Vidare strävar vi alltid efter att kollektivavtalen ska vara så tydliga och enkla som möjligt, och är utan utrymme för missförstånd och feltolkningar.

Vi vill även att löneavtalen stödjer utvecklingen mot en mer individuell lönesättning och individbaserad lokal lönebildning.

Först ut i avtalsrörelsen är förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal. I mitten av mars träffas parterna (IDEA och Unionen samt Akademikerförbunden) för att växla bud och yrkanden. Därefter kommer förhandlingar att ske under flera dagar under de följande veckorna.

IDEAs förhandlingsdelegation

Det är IDEAs styrelse som enligt stadgarna utser förhandlingsdelegater. Delegationens uppgift är att besluta om kollektivavtalsfrågor samt att bestämma vilka frågor som IDEA ska driva i förhandlingarna.

Under pågående förhandlingar sker kontinuerliga avstämningar mellan IDEAs förhandlare och delegationen.