Avgiften till TRR fortsatt nedsatt under 2020

Arbetsgivarens avgift till TRR kommer även under 2020 att sänkas med 0,3%. Det innebär att ingen avgift kommer att tas ut.

TRR stöttar tillsvidareanställda arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Under 2019 genomfördes en rad förändringar och förbättringar i omställningsavtalet som innebär att TRR även stöttar individer som blivit uppsagda på grund av sjukdom samt har ett utökat ekonomiskt stöd, TRR Studieersättning, till dem som behöver studera för att komma vidare till sitt nästa jobb.

Läs mer på TRRs webbplats »