Belastningsregisterkontroll i arbetslivet

IDEA har varit remissinstans för betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet.

Utredningen berörde frågan om det, vid ett generellt förbud, behövs ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att få tillgång till sådana uppgifter. Kriminalvården bör till exempel ha rätt till registerkontroll för personer som ska utföra arbete utan att vara anställd, men IDEA ser konsekvenser för arbetsgivare särskilt inom ideell sektor. Remissvar

Veronica Johansson
Rådgivare/förhandlare IDEA