Civilsamhällets Strategiforum – konferens om styrning och ekonomi i ideell sektor

Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, arrangerar en konferens om styrning och ekonomi utifrån den ideella sektorns särart.

Konferensen äger rum den 25 september i Bonnierhuset, Torsgatan 21 Stockholm.
Läs mer om programmet och anmäl dig senast den 19 september.