IDEA söker ekonomiansvarig

IDEA är i en intressant utvecklingsprocess vilket innebär att vi behöver förstärkning av en skicklig ekonom till en nyinrättad tjänst. Som ekonomiansvarig hos oss får du möjligheten att utveckla och utforma de ekonomiska rutinerna kring all ekonomihantering som i dagsläget är outsourcad.

I ditt ansvarsområde ingår att kontinuerligt utveckla och anpassa ekonomifunktionen utifrån verksamhetens behov. Som ekonomiansvarig rapporterar du till förbundsdirektören.

Dina huvudsakliga arbetsområden:

• Driva och utveckla det löpande arbetet med verksamhetens redovisning och ekonomiska uppföljning.

• Ansvara för budget, bokslut, prognoser, analyser samt upprättande av årsredovisning och delårsrapporter.

• Fungera som ett operativt och strategiskt bollplank till vår förbundsdirektör och styrelse genom att aktivt bidra med beslutsunderlag, kalkyler och rapporter samt vara behjälplig i andra ekonomiska frågor.

Läs mer och ansök här: