Prisbasbeloppen fastställda för 2020

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 48 300 kr.

Det är en höjning med 800 kr respektive 900 kr i jämförelse med 2019 års nivåer.

Prisbasbeloppets storlek är betydelsefull för uträkning av sjuk- respektive föräldrapenning samt ersättningar i kollektivavtalet. Det förhöjda prisbasbeloppet nyttjas vid beräkning av pensionspoäng, pensionspremier samt uträkning av tilläggspension.