Tobias Nilsson, ny förbundsdirektör för IDEA

Rekryteringen av ny förbundsdirektör för IDEA är nu avslutad och vi välkomnar Tobias Nilsson, som efterträder Monica Lenàrd, från och med den 17 juni.

Tobias har en bred erfarenhet från civilsamhället genom bland annat anställningar hos Arbetsgivaralliansen och nu närmast från KFO, där han lämnar sin roll som förhandlingschef.

I sitt uppdrag som förbundsdirektör för IDEA kommer Tobias att fortsätta säkra IDEA som en nytänkande organisation med ambition om att ge den bästa service till sina medlemmar och vara väl anpassad till aktuella frågor för arbetsgivare, antingen det handlar om målstyrd arbetstid eller flexibla anställningar. I linje med årsstämmans inriktningsbeslut är också uppdraget att utforska ett djupare samarbete med KFO, tillsammans med kansliet och styrelsen.

Vi vill passa på att tacka Monica Lenàrd för tolv framgångsrika år på IDEA som har präglats av tillväxt och nytänkande. Med sitt brinnande engagemang har Monica utvecklat IDEA som vuxit från 700 till 1400 medlemmar, och ett kansli från en till sex medarbetare.

Med ny förbundsdirektör och med årsstämmans beslut om nya stadgar, ny avgiftsmodell samt inriktningsbeslut om att utforska fördjupat samarbete med KFO ser vi att IDEA är väl rustad för att ta nästa steg i sin utveckling.

Tack Monica och lycka till framöver. Välkommen Tobias och lycka till som förbundsdirektör för IDEA!

Véronique Lönnerblad
Ordförande