Förbundsstämman 2019

Tack alla medlemmar som deltog på stämman den 21 maj 2019! Vi kommer inom kort publicera alla beslut som togs och informera om nya styrelsen och övriga ombud som valdes.

I år var vi hos vår medlem Sensus studieförbund i Stockholm.

Vi vill speciellt tacka Kjell-Åke Waldner, hemvistledare på Sensus som inledde eftermiddagen med att berätta om  ”Sensus, studieförbundens och folkbildningens roll i civilsamhället!”

Handlingar som föredrogs på stämman

Bilagans nummer är kopplad till föredragningslistans numrering.

Stämman 2020!

Du har väl inte glömt att anmäla dig till stämman 28 maj!
» Läs mer!


» Rapport från förbundsstämman 2018 med stämmoprotokollet – läs mer här.