Avtal 2017 – Tjänstemannaavtalet

Förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal är ännu inte avslutade och drar ut på tiden. Förhandlingarna fortsätter under vecka 27.

Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren påbörjar lönerevisionsarbetet. Däremot måste arbetsgivaren avvakta med återkoppling kring de individuella lönehöjningarna till dess avtalet är klart, eftersom något fastställt löneökningsutrymme ännu inte finns.

Logga in och läs mer om läget i avtalsförhandlingarna (2017-06-14).