Ekonomisk ersättning för rehabilitering av anställda

Arbetsgivare som har medarbete med behov av rehabilitering kan söka stöd från Försäkringskassan för utredning för att underlätta för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till arbetet. Det går också att söka pengar för utredning av förebyggande åtgärder. Har du arbete som omfattas av AGS kan du söka ersättning för medarbetare som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsplatsnära stöd från Försäkringskassan

Arbetsgivaren kan ansöka om bidrag för köp av utredningar för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning. Stödet kan ges vid upprepad korttidsfrånvaro, signaler om ohälsa och om det finns risk för att en anställd blir långvarigt sjukskriven.

Bidraget täcker halva kostnaden för en utredning, max 7 000 kronor per utredning. Utredningen ska utföras av en anordnare av som är godkänd av Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Stöd för rehabilitering från AFA Försäkring

Arbetsgivare kan ansöka om ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när en anställd arbetare genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetstagaren måste omfattas av avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Läs mer på AFAs hemsida