Försäkringspremier 2016

Årets försäkringspremier för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepension är nu klara. Här redovisas vad arbetsgivarens kostnad blir för premierna avseende anställda arbetare och tjänstemän (ITP 1 och ITP 2).

Samtliga kostnader uttrycks i procent av bruttolön. Observera att uppgifterna är preliminära då de varierar mellan olika företag/organisationer till exempel på grund av hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp, dvs 37 063 kronor per månad.

Läs mer